Eyejewels

King Bee

King Bee

King Bee jewel     50,-
 
Holy Mary

Holy Mary

Holy Mary Eyejewel    50,-
 
Red Barok

Red Barok

Red Barok eyejewel      50,-
 
Indian party

Indian party

Indian party eyejewel    50,-
 
Turquoise Green

Turquoise Green

Turquoise Green eyejewel  50,-
 
Spring dance

Spring dance

Spring dance eyejewel     50,-
 
Triple Gold

Triple Gold

Triple gold eye jewel    50,-
 
Butterfly

Butterfly

Butterfly eye jewel     50,-
 
Soft Pink

Soft Pink

Soft Pink eye jewel     50,-
 
Spring blue

Spring blue

Spring Blue eyejewel    50,-
 
Cat Eye

Cat Eye

Cat Eye jewel   50,-
 
Third Eye

Third Eye

Third Eye Jewel      50,-
 
Emerald

Emerald

Emerald Eye jewel     50,-
 
black rock

black rock

Black Rock Eye jewel       50,-